Thanks to my anglo-saxon friends, who helped me with their advices during the period when my blog wasn't visible to me. Even a few words, and a try to make things easier to me, mattered a lot to me at that time. We can bring peace and light to the world with a few words only !
Deocamdată, punct. Nu se știe când va mai fi din nou ”și de la capăt”.

Saturday, December 6, 2008

Moş Nicolae şi bunul samarinean

Întrucât astăzi este ziua bunului Moş Nicolae, m-am gândit să reiau o postare mai veche referitoare la el, şi la semnificaţia vieţii sale profund creştine. Fiindcă, numai privind la cei care au fost, putem să devenim şi noi!
După cum spuneam şi atunci, în momentul când ne gândim la el, nu ne vin în minte sintagmele: "de neam bun", "educat", "arhiepiscop", "bogat". Deşi, toate i s-au potrivit, în anumite momente ale vieţii sale! El face parte dintre acei sfinţi ridicaţi din "pătura bogată" a societăţii timpului său. Făcând parte dintr-o familie de neam, a primit o bună educaţie. Ar fi putut rămâne în acest stadiu toata viaţa, bucurându-se de avantajele naşterii şi educaţiei sale. Însă el a văzut dincolo de strălucirea trecătoare, fiind plin de Duh încă de la naştere. Ajungând la vârsta adolescenţei, şi îndeletnicind-se până atunci cu citirea si învăţarea Scripturilor şi a tuturor cărţilor de înţelepciune ale timpului său, a fost luat în grijă de un unchi episcop, care l-a şi hirotonisit. Între timp, murind părinţii săi, el şi-a împărţit averea săracilor, după porunca evanghelică. Se cunoaşte din acea perioadă minunea înzestrării celor trei fete sărace, pentru a nu ajunge să o ia pe drumul păcatului, şi a se putea căsători.
Un timp, a vieţuit ca acei mai săraci dintre săraci, a călătorit în Palestina, la mormântul Mântuitorului, şi a făcut şi alte minuni (potolirea furtunii pe mare, învierea unui mort). Numirea sa ca arhiepiscop al Mirei (o cetate de seamă din ţinutul Lichia) a purtat şi ea pecetea alegerii divine, Domnul spunându-i în vis unui episcop că vor trebui să îl aleaga pe acel om care va intra primul în biserică, şi purtând numele Nicolae.


Întreaga sa viaţă a fost o ilustrare a iubirii şi milei creştine, dar şi a harului divin, care îl întărea să facă minuni uluitoare (salvarea unor corăbieri de la furtună, el aflându-se în alt loc cu trupul, salvarea unor condamnaţi pe nedrept, etc.) Ca toţi adevăraţii slujitori ai lui Hristos, el nu s-a plecat înaintea stăpânirilor lumeşti, chiar mustrându-i pe puternici atunci când săvârşeau vreo faptă rea, şi întorcându-le sufletele spre pocăinţă.
Cu adevărat, viaţa bunului Nicolae îmi trezeşte asocierea cu pilda bunului samarinean, în privinţa înţelegerii şi compasiunii arătate celor sărmani şi căzuţi. Existau şi în vremea sa "preoţi" şi "leviţi" care treceau cu nepăsare pe lângă durerile celor sărmani! Erau şi pe atunci oameni foarte învăţaţi şi cunoscători în Scripturi, însă cu sufletele nedeschise spre viaţa adevărată, spre durerile şi rănile ei. Sfântul Nicolae s-a aplecat asupra celor umili, săraci şi nebăgaţi în seamă, el 'le-a spălat rănile" şi "a plătit" pentru vindecarea lor. El a îndeplinit la maximum porunca evanghelică: "Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
În zilele noastre, toţi îl iubim pe bunul Moş Nicolae, pentru că ne aduce cadouri. Deşi nu mulţi cunoaştem adevărata semnificaţie a vieţii lui, totuşi, rămâne faptul că îl iubim! Dacă el ar fi rămas la stadiul de "neam bun" şi "bine educat", doar l-am fi respectat, şi l-am fi păstrat într-un colţişor al memoriei, ca lecţie de cultură generală. Însă, viaţa sa a dovedit o asemenea iubire, încat nu putem să nu îl iubim şi noi! Până şi cel mai mic copilaş ştie câte ceva despre el şi îl iubeşte!
Adevăr spunea un om de spirit, că în viaţă contează numai ceea ce e trăit cu inima! Iar bunul Nicolae "partea cea bună şi-a ales".
Fie să alegem şi noi la fel de înţelept!

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...