Thanks to my anglo-saxon friends, who helped me with their advices during the period when my blog wasn't visible to me. Even a few words, and a try to make things easier to me, mattered a lot to me at that time. We can bring peace and light to the world with a few words only !
Deocamdată, punct. Nu se știe când va mai fi din nou ”și de la capăt”.

Sunday, May 17, 2009

Un nou înţeles al Evangheliilor - Pilda fecioarelor înţelepte şi a fecioarelor nechibzuite


Această pildă, atât de cunoscută, redată în Matei 25. 1-13, se referă, aparent, la obiceiurile unei nunţi evreieşti tipice, printre care se numără şi aşteptarea mirelui de către cele zece fecioare, prietenele miresei. Însă, după cum se ştie, din diverse surse, pilda are o semnificaţie mai profundă. Maestrul explică unele lucruri într-un mod foarte apropiat de Părinţii Bisericii, însă oferă şi elemente noi.
În mod universal este acceptat faptul că mirele aşteptat este Iisus, cămara de nuntă este "anticamera" morţii, iar cele zece fecioare semnifică virtuţile sufletului omenesc. Maestrul ne redă şi numele lor evreieşti, precum şi câteva caracteristici ale fiecăreia, însă pentru simplificare, cred că e de-ajuns să redăm doar numele atributelor reprezentate de fiecare: Bunătatea, Dreptatea, Iubirea, Înţelepciunea şi Adevărul - celelate cinci fiind, desigur, reversul lor.
În pildă, nu se spune că mirele le-ar fi certat pentru că au adormit. Desigur, ar fi fost mult mai bine să vegheze până la sfârşit, după îndemnul evanghelic: "Vegheaţi neîncetat". Însă, datorită slăbiciunii firii omeneşti, el acceptă acest neajuns. În schimb, sunt primite în încăperea de nuntă doar cele care aveau ulei în candelă. Semnificaţia acestui ulei a stârnit multe discuţii şi controverse. Din spusele maestrului, acest ulei ar fi un fel de "rezervă spirituală", sau energie subtilă ce se capătă numai prin contactul strâns, de fiecare zi, cu Cerul: prin rugăciune, meditaţie, şi fapte bune. Cu alte cuvinte, el ar fi echivalent cu harul Duhului Sfânt din interpretarea Sfântului Serafim de Sarov. Şi sfântul spune că fecioarele semnifică virtuţile, însă cele cinci fecioare nechibzuite ar fi cele care practică virtuţile în mod neînţelept, de dragul virtuţii în sine, sau ca pe un ritual fără viaţă. Orice virtute, şi faptă bună, ar trebui înfăptuită numai pentru Hristos, şi după voia Lui - cu alte cuvinte, izvorând din iubirea evanghelică. Numai aceste virtuţi şi fapte se învrednicesc de coborârea harului asupra omului respectiv, celelalte - rămân fără viaţă, fără "ulei".
Am redat aceste interpretări atât de apropiate, pentru a arăta că înţelepciunea nu cunoaşte hotare de timp, sau de confesiune religioasă. În plus, ele se completează foarte bine.
Maestrul Aivanhov insistă în continuare asupra faptului că acest ulei trebuie să fie agonisit în mod continuu, în toate perioadele vieţii noastre. El face legătura între această pildă, şi pilda talanţilor -care, deasemenea, trebuie fructificaţi, reversul fiind considerat un păcat - precum şi cea a smochinului neroditor, pe care Mântuirorul l-ar fi blestemat. Acest gest extrem la adresa unui arbore deja "nefericit" este, deasemenea, simbolic, şi semnifică faptul că omul trebuie să fie capabil "să dea roade" în orice moment, aceasta fiind menirea lui. Uscăciunea spirituală este asimilată egosimului, şi lipsei iubirii, şi îşi are locul printre "fecioarele neînţelepte".
Într-un mod foarte plastic, maestrul aseamănă, în continuare, prezenţa "uleiului în candelă" - în speţă, a iubirii şi a harului - cu posesiunea unui "bilet" la intrarea în marea sală a Sărbătorii Duhului Sfânt. Cei care nu vor avea "biletul" nu vor putea invoca nici un motiv pentru a intra, nici măcar virtuţile părinţilor şi maeştrilor lor spirituali.
În mod similar este prezentat acest aspect într-o altă pildă a nunţii, care se referă la prezenţa "hainei de nuntă". Cei găsiţi fără haină de nuntă, vor fi aruncaţi afară, neavând dreptul de a participa la sărbătoare. Nu mă pot opri să fac o paralelă cu o pildă din Vieţile Sfinţilor, referitoare la Sfântul Marcian, presbiterul Bisericii din Consatntinopol. În drum spre sfânta slujbă, el a întâlnit un sărac, căruia i-a dăruit haina, rămânând gol pe sub mantie. În timpul slujbei însă, când din nebăgare de seamă mantia s-a ferit la o parte, toată biserica a putut vedea un veşmânt strălucitor, de o frumuseţe neasemuită, stârnind dezaprobarea patriarhului actual pentru un asemenea "lux". Desigur, când s-a aflat adevărul, ei au înţeles că sfântul primise deja acea "haină de nuntă", cuvenită nevoitorilor adevăraţi.
Închei aici, lăsându-vă să meditaţi la această minunată pildă, şi la toată înţelepciunea înrudită, care ne-a fost dăruită pentru a ne ajuta în drumul nostru pe această "punte îngustă" - după spusele unui rabin înţelept: "Lumea este o punte îngustă. Totul este însă să nu-ţi fie niciodată teamă."
Şi, în încheiere, vă ofer un citat filocalic ce pare a exprima destul de clar diferenţa dintre "o fecioară înţeleaptă" şi una "neînţeleaptă." Şi, ne putem închipui că la fel se petrec lucrurile şi în privinţa celorlalte "fecioare":

"Când trăieşti o viaţă sfântă şi fără de păcat, cunoaşterea intelectuală poate să dea roade duhovniceşti minunate. În schimb, cunoaşterea fără iubire nu poate să mântuiască pe nimeni." (Arhim. Sofronie Saharov)


Să ne fie cu folos!

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...