Thanks to my anglo-saxon friends, who helped me with their advices during the period when my blog wasn't visible to me. Even a few words, and a try to make things easier to me, mattered a lot to me at that time. We can bring peace and light to the world with a few words only !
Deocamdată, punct. Nu se știe când va mai fi din nou ”și de la capăt”.

Thursday, December 30, 2010

Povestea omului care şi-a dorit un diamant

A fost odată un om care îşi dorea foarte mult să găsească un diamant adevărat. În dorul lui, cumpăra tot felul de pietricele şi sticle colorate, dar care nu îi aduceau nici o bucurie. Azi aşa, mâine aşa, până ce un Stăpân al Destinelor s-a milostivit de el, şi i-a rugat pe ceilalţi să îl lase să îi dăruiască omului un diamant. "Dar tu îl cunoşti, ca şi noi", au spus ceilalţi. "Chiar crezi că va fi fericit?" "Nu ştiu, dar cred că merită o şansă".
Astfel, a doua zi, omul nostru găsi în praful drumului, chiar în drumul lui obişnuit, o piatră ce strălucea altfel decât celelalte. Era micuţă şi neşlefuită, dar strălucirea ei se vedea de departe. Îndată, el simţi că era altfel! Cu cât o privea mai mult, cu atât se convingea că era chiar diamantul dorit! Fericit, o luă şi o puse în buzunar.
Dar...simţi că ea cântărea mai mult decât sticlele şlefuite cu care era obişnuit, şi în curând, obosi. Mai mult, i se părea că înseşi propriile haine atârnau prea greu cu ea în buzunar, şi ar fi trebuit fie să le scoată, fie să lase piatra jos.
Mai merse un timp, cu greu, apoi se aşeză să se odihnească. Însă, în curând începu o furtună grozavă, care îi răvăşi hainele, şi aproape îl luă pe sus. Greutatea hainelor era şi mai mare acum, şi ar fi trebuit în mod sigur să le scoată pe cele de deasupra, şi să pună piatra undeva mai aproape de piele, ca să o poată proteja. Însă, era atât de obosit şi  enervat de tot acest efort, încât, în loc să facă aceasta, scoase piatra din buzunar şi o aruncă! Apoi, îşi strînse hainele mai bine pe lângă corp. După ce furtuna trecu, zări piatra într-un şanţ, pe jumătate acoperită de noroi, dar nu merse să o ia. Înţelesese acum că era prea greu să o protejeze, şi că ar fi trebuit, mai întâi, să facă nişte schimbări în sine-însuşi...
Un alt om trecu pe drum, zări piatra, şi voi să o ia, dar apoi se opri şi îl întrebă: "Este a dumitale, cumva?" "Nu, nu!" sări el repede.  "Atunci, aş putea să o iau... Totuşi, e posibil să o fi pierdut cineva!" mai spuse el."Mai bine o las aici, poate fostul proprietar se va întoarce."
Trecură zile şi săptămâni, dar omul nostru tot nu luă piatra înapoi. Mai mult, se întoarse la vechile lui pietricele colorate şi strassuri, cu care se simţea atât de confortabil - pentru că nu trebuia să schimbe nimic. Acum, nici nu se mai ruga să îi fie trimis un diamant.

"Vezi ce s-a întâmplat!" îi spuseră ceilalţi Stăpâni ai Destinelor protectorului omului nostru."Chiar nu ai prevăzut asta? Nu ne vine să credem, ştim că tu îl cunoşteai pe om, ca şi noi."Ba da, dar...exista o şansă dintr-o mie ca el să se întoarcă, şi să ia piatra! Exista o şansă ca el să se schimbe, şi am sperat în acea tresărire bună a inimii lui." "Şi acum, ce vrei să faci?" "Acum? Nimic...Singurul lucru folositor ar fi să lucrez în inima lui, ca să înţeleagă singur ce s-a petrecut, şi ce ar fi trebuit să facă. Dar asta, poate dura o viaţă..."

Aşa sunt unii oameni: îşi doresc iubire, sau prietenie, sau credinţă adevărată. Plâng, se zbat, se agită! Şi când, în sfârşit, întâlnesc acest "diamant", nu ştiu ce să facă cu el! Pentru că realizează că, faptul de a păstra un diamant înseamnă, în primul rând, să te schimbi pe tine-însuţi - să dai jos hainele groase ale orgoliului, suficienţei şi prejudecăţilor. Şi acest lucru este foarte greu... Iar când mai intervin şi furtuni, şi au de ales, e mult mai simplu să păstreze "lucrurile" cu care au fost obişnuiţi.
Şi de aceea, majoritatea se întorc la "pietricelele false" cu care se simt confortabil. Acum nu îi mai deranjează faptul că sunt false...

O poveste cu final trist? Nu neapărat! Poate, doar un moment de gândire...

"Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu."(Ioan 3.3)

Despre "necesitatea" societăţilor secrete

Aceste rânduri nu sunt pentru cei deja convinşi de această "necesitate", ci pentru acei câţiva idealişti care încă mai cred în rolul lor benefic. Desigur, nu sunt nici pentru aceia - majoritari - care ştiu foarte bine interesele care i-au adus acolo, şi care este realitatea.
Poate, unii dintre acei idealişti despre care vorbeam au fost "recrutaţi" vorbindu-li-se despre imensul bine pe care l-ar putea face omenirii o conducere luminată, şi despre mica lor parte de bine cu care ar putea contribui. Poate li s-a vorbit despre o întreagă pleiadă de oameni mari: politicieni, şi chiar artişti, oameni de ştiinţă, etc., ce au făcut parte din aceste societăţi.Dar desigur, nu li s-a spus dacă acei oameni mari au rămas convinşi până la sfârşit despre binele pe care l-au făcut. Nu li s-a spus dacă ei au vrut, şi au rămas de bunăvoie în aceste societăţi, până la sfârşit. Nici nu li se va spune! Nu li s-a spus nici despre acei oameni mari care au fost împotriva acestor societăţi, şi cum au sfârşit ei: ex.

Al.I.Cuza: http://piatza.net/cuza-s-a-folosit-de-masonerie-pentru-unire/

Nicolae Iorga : http://proortodoxia.wordpress.com/2008/11/16/nicolae-iorga-nu-a-fost-ucis-de-legionari/

Mihai Eminescu: http://www.youtube.com/watch?v=7QLKoJ_izgk

J.F. Kennedy: http://www.youtube.com/watch?v=R5cjTEhnUYE&feature=related

Si acestea sunt doar câteva exemple mai cunoscute! Un alt aspect al afilierii acelor mari oameni la societăţile secrete este acela că ei au realizat că era singurul mijloc prin care îşi puteau asigura sprijinul necesar înfăptuirii idealurilor lor naţionale . Bălcescu, revoluţionarii paşoptişti, Cuza - sunt doar câteva exemple. Dar, se ştie şi cum au sfârşit! Atunci când patriotismul şi interesul naţional au intrat în conflict cu interesele acestor societăţi, ei au fost rapid înlăturaţi. Dovadă până unde merge "binele" şi "idealismul" acestor societăţi!
Şi acest lucru nu s-a petrecut doar la noi! Revoluţia franceză este un imens şi cumplit exemplu al modalităţilor lor de acţiune. Dacă ne gândim că, atât aristocraţii, cît şi revoluţionarii, erau membri ai aceloraşi societăţi (nu le dau numele, ca să nu fiu acuzată de sentimente partinice), înţelegem că acestea, pur şi simplu, s-au descotorosit de "partida" aristocraţilor atunci când  aceasta a devenit "inoportună". Desigur, sub pretextul promovării "maselor", a "lbertăţii, egalităţii, fraternităţii". Cât de mult iubesc masele aceste societăţi, se ştie! Ele au fost întotdeauna "carnea de tun", sau "masa de manevră". Mai mult, ideile de "puritate rasială" şi de "superioritate a elitelor" promovate pe faţă de unii membri de frunte ai acestor societăţi (Henry Kissinger, prinţul Philip, etc.) arată ce mult iubesc masele conducătorii dintotdeauna !

Dar, să lăsăm marii oameni şi motivele lor, şi să ne gândim la lucruri mai simple: înseşi principiile de constituire şi fiinţare ale acestor societăţi. Dacă sunt atât de benefice, de ce acest secret? Scripturile spun: "Pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate şi adevăr./ Încercând ce este bineplăcut Domnului./Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândi-ţi-le pe faţă./Căci cele ce se fac de ei întru ascuns, ruşine este a le şi grăi./Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină./Căci ceea ce este descoperit, lumină este." (Efeseni 5.9-14)
Deci, dacă nu vrem să ieşim la lumină cu faptele noastre, ce înseamnă aceasta? Mai ales la nivel social-politic, unde totul devine mult mai grav. Legile oricărei ţări spun că toate societăţile şi asociaţiile, fie ele politice sau apolitice, trebuie să îşi declare scopul, platforma, sediul şi membrii. Tocmai pentru a se vedea dacă acest scop şi platformă este în sensul, sau împotriva, interesului şi suzeranităţii naţionale.

"Bine, dar noi suntem elita, noi suntem cei care ştim ceea ce voi nici nu visaţi, şi vă conducem atât de bine, cum singuri nu aţi putea-o niciodată face!" Nu ştiu cum sună asta, dar mie mi se pare, pur şi simplu, hilar. Adică, ar fi hilar, dacă nu ar fi fapte grave şi atingătoare ale drepturilor individuale şi naţionale. Cine a stabilit care sunt "elitele"? Simplul fapt de a te fi născut într-o familie  veche şi bogată îţi dă dreptul să te proclami elită? În faţa Domnului, toţi suntem nimic, şi toţi vom veni la judecată. Mai mult, El are cu totul alte criterii de stabilire a "elitelor". Marii financiari lipsiţi de moralitate, de principii elementare ale convieţuirii (ca să vorbim de cazurile extreme), lipsiţi de stăpânire asupra propriilor instincte, sclavi ai orgoliului şi plăcerilor, conduşi de propriile interese, reprezintă ei oare elita voită de Dumnezeu? "Căci ceea ce este înalt înaintea oamenilor, urâciune este înaintea lui Dumnezeu."(Luca 16.15) Dimpotrivă, iată cum îşi alege El slujitorii: "Căci cel pe care l-a cunoscut mai înainte, l-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului său, ca el să fie întâi născut între mulţi fraţi./Iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit." (Romani 8.29-30)
Mai mult, el îşi ridică slujitori dintre cei umili şi lipsiţi, dintre schilozi şi mari păcătoşi. Aşa a acţionat El dintotdeauna! Tocmai de aceea "puritatea rasială" - mai ales menţinută indiferent de mijloace -  apare drept o glumă sinistră.

Mai există şi cazul acelora care sunt racolaţi întrucât ocupă poziţii publice, sau au anumite talente recunoscute, şi care atrag mari mulţimi de oameni. Există exemple de acest gen şi la televiziunea noastră! Aceştia sunt "curtaţi" frumos, şi li se prezintă o imagine idealizată şi cu totul edulcorată a activităţii acestor societăţi. Li se vorbeşte despre binele pe care l-ar putea face, şi câţi oameni ar putea lumina. Li se permite chiar să dezvăluie anumite adevăruri şi cunoaşteri esoterice - care pe ei oricum nu îi împietează cu nimic, dat fiind că au cu totul alte scopuri, mai "terestre" Şi oricum, ei ştiu că publicul nu e pregătit, şi va primi aceste informaţii ca pe nişte curiozităţi, la fel ca pe atâtea altele! Şi aceşti adepţi sinceri ai lor le vor crea o imagine benefică, care le va folosi în ascunderea adevăratelor intenţii şi acţiuni.
Dar, ia să încerce aceşti idealişti să depăşească puţin "linia"! Să spună şi alte lucruri decât li se permite... Sau, Doamne-fereşte, să iasă din organizaţie! Vor vedea ei atunci o altă faţă a societăţii lor dragi! Aşa cum au văzut-o mulţi idealişti, în decursul timpului....

Şi, un alt argument împotriva acestor societăţi este  următorul: "Căci nu este pom bun care să facă roade rele, nici pom rău care să facă roade bune./Căci orice pom se cunoaste dupa rodul lui. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din maracini." (Luca 6.43-44)
Care au fost roadele lor în decursul timpului? S-a văzut. Atât la nivel individual, cât şi politic.
Individual, cunosc pe cineva care, sub influenţa ideilor insuflate de aceste societăţi, a devenit sec, uscat, lipsit de iubire şi moralitate. Ceea ce a fost înainte frumos şi cald în sufletul său s-a oflilit, luându-i locul uscăciunea şi orgoliul.
La nivel politic, sunt chiar mai multe exemple, din păcate...Dacă ar fi să luăm doar perioada post-revoluţie!

http://www.youtube.com/watch?v=SCK1MC7V4cs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0y7laGDnzGw&feature=related

http://deconspirareafrancmasoneriei.wordpress.com/biblioteca-virtuala/ 

 http://saccsiv.wordpress.com/2010/01/16/articolul-zilei-16-01-2010-adrian-streinu-cercel-acest-dr-mengele-de-la-ministerul-sanatatii-este-mason/

http://saccsiv.wordpress.com/2010/01/08/adrian-streinu-cercel-loveste-cumplit-in-medicii-ce-refuza-vaccinarea/ 

O menţiune: în primul videoclip se spune că ecumenismul ar fi un "produs" francmasonic.  Eu zic că nu este aşa, ci doar se încearcă să fie "confiscat" în folosul lor, ca şi fenomenul globalizării. "Urâciunea pustiirii" e posibil să fi ajuns şi "în locul care nu se cuvine", după spusele proorocului Daniel - adică, în Biserică. Dar voia lui Dumnezeu este ca toţi să fim uniţi, şi "la cunoaşterea adevărului să venim". Sau, după cum spune părintele Steinhardt: "Mântuirea este a tuturor, nu doar a aleşilor Lui." Lucru ce reiese şi din profeţiile Vassulei Ryden, pe care am descoperit-o de curând, şi pe care o simt foarte apropiată.

Atât am avut de zis, deocamdată! Am simţit că era un subiect care mai trebuia dezbătut, o dată! Şi ştiu că am avut "drum liber" de Sus. Chiar dacă ideile tuturor creştinilor nu concordă - nici la nivel social-politic, şi nici religios - totuşi, să fim convinşi că Hristos ne conduce. Şi că toţi am fi în stare să murim pentru El şi pentru adevăr, dacă ar fi nevoie. Dar, mai bine să trăim şi să Îl vestim!

Monday, December 20, 2010

Povestea inimii de Crăciun

 A fost odată, demult, pe când se băteau munţii în capete, şi pe când oamenii erau exact ca şi acum, numai că altfel îmbrăcaţi, a fost  odată, zic, un om cu o inimă strălucitoare. Pe atunci, inimile se puteau vedea, şi cele strălucitoare erau cele mai preţuite. Omul nostru zâmbea, se întrista, se revărsa, şi făcea toate lucrurile pe care le face un om cu o inimă strălucitoare. Uneori, chiar suferea...şi atunci, nu mai era atât de fericit că avea o aşa inimă preţioasă!
La un moment dat, a venit la el cineva, care îl observa de multă vreme, şi i-a spus: "Omule, ştiu că eşti mândru de inima ta strălucitoare, dar eu îţi pot oferi alte lucruri, mai preţioase." "Nu sunt mândru...uneori sufăr, şi nu vreau asta!" "Atunci, eu am exact ceea ce îţi trebuie! Să ştii că nu sunt singur, sunt mesagerul unui grup important de oameni, care au obţinut şi ei acele lucruri, şi nu mai suferă nicicând." "Şi, care sunt aceste lucruri?" "Ele sunt: orgoliul, nepăsarea, puterea, dominaţia, bogăţia, renumele. Toate acestea te pot face fericit tot timpul vieţii tale, şi nu vei mai gusta nici măcar o clipă de suferinţă. Tot ceea ce trebuie să faci, este să ne dai în schimb inima ta strălucitoare." "Sună interesant...Dar, ce să faceţi voi cu inima mea, dacă nu vă trebuie inimi?" El observase între timp că tovarăşul lui de convorbire nu avea nici un pic de strălucire, semn că inima lui fie lipsea, fie era adânc îngropată. "Desigur, nu ne trebuie, dar inimile noastre sunt puse la loc sigur. Nu se ştie niciodată când vom mai avea nevoie de ele. Să le arătăm celorlalţi, să vadă că şi noi avem inimi strălucitoare!"
După ce s-a gândit un timp, omul nostru a acceptat. Nu era el chiar sigur că făcuse bine, dar spera măcar să scape de suferinţă. Şi, au trecut anii. El a căpătat tot ceea ce mesagerul îi promisese. Toate îi produceau bucurie, dar nu chiar bucurie...Mulţumire, dar nu chiar mulţumire...Linişte, dar nu chiar linişte...Era aşa, ca un fel de imitaţie a acestora, dar nimic pe deplin. Deşi avea totul, îi dispăruse însuşirea de a se bucura  de ceea ce avea. Şi dorea mai mult, în speranţa că se va putea bucura vreodată cu adevărat. Şi, tot nu se bucura!
Pe de altă parte, suferinţa nu îl părăsise cu totul. În unele momente, simţea aşa, ca un dor sfâşietor după ceva fără de nume. Nu era chiar suferinţă, dar totuşi o neîmplinire grozavă. Oricum, ceva care îl incomoda, şi despre care mesagerul nu pomenise nimic.

La un moment dat, s-a hotărât să ceară sfatul unui Locuitor dintre lumi. Aceştia aparţineau lumii obişnuite, dar în clipe anumite puteau trece şi în lumea Visului, sau a Oglinzilor. Oglinzile le arătau tot ceea ce era, va fi, sau ar fi putut să fie. Şi, Locuitorul nostru i-a spus omului aşa: "Omule, în urmă cu câţiva ani, tu ai făcut un târg. Ţi-ai dat inima în schimbul unor lucruri care nu hrănesc. Ştiu, ţi s-a spus că acelea ar fi fost cu adevărat importante! E doar o minciună, o iluzie cu ajutorul căreia ai fost prins în capcană. Deşi ai avut împlinirea tuturor dorinţelor, nimic nu a mai contat, pentru că nu mai puteai simţi nimic. Mai mult, aceste dorinţe împlinite ţi-au atras o soartă grea, pentru că, în goana după ele, ai rănit unii oameni care aveau inimi. Pentru toate aceste lucruri, Stăpânii Destinelor au hotărât să te lase să lupţi singur cu propria-ţi soartă, până ce...vei face, în sfârşit, o alegere corectă! Până ce vei hotărâ să îţi recapeţi inima. Dar, acest lucru nu va fi uşor. Inima ta se află ferecată într-un coşciug de sticlă, în vârful unui munte înalt. Va trebui să străbaţi singur distanţa până acolo, să lupţi cu stâncile, cu vântul, şi cu zăpezile. Şi, dacă vei ajunge acolo de Crăciun, coşciugul se va desfereca singur, şi îţi vei putea recăpăta inima." "Dar...altă cale nu există? Cum ar fi, să mă ajute cineva, cu o inimă caldă şi strălucitoare, cum a fost şi a mea! Să mă încălzească pe drumul lung..." "Se poate şi asta, dacă vei reuşi să găseşti omul dispus să îşi împartă inima cu tine. Dar, gândeşte-te că oamenii cu inimi calde şi strălucitoare, aşa cum ai fost şi tu, îngheaţă la apropierea unui om fără inimă. Foarte puţini ar fi dornici să îşi lege calea de un om îngheţat, care nu se bucură de nimic, atunci când ei sunt plini de căldură. Şi dacă totuşi vei găsi, să nu aştepţi totul de la omul acela! Greul va trebui să îl duci tu, el va fi doar un ajutor."

Omul nostru i-a mulţumit, şi a plecat îngândurat. Nu îşi închipuise că va fi atât de dificil să îşi recapete inima! Aproape că îi venea să renunţe...Era atât de uşor să se lase în voia valului, şi să trăiască la fel ca până atunci! Dar, gândul că va fi lăsat singur în faţa sorţii sale îl înspăimânta. Ştia că, în drumul său, rănise unii oameni cu inimi calde care se aflaseră acolo unde nu trebuia, ba chiar, unii încercaseră să îl ajute. Deşi nu le putea simţi durerea, presimţea totuşi că făcuse unele lucruri rele.Îşi amintea din vremea când avea şi el o inimă...
În cele din urmă, porni la drumul cel greu! Stâncile îi răniră mâinile şi picioarele, vântul îi scrijeli pielea, zăpada şi gerul îi îngheţară sângele. Abia mişcând, pe jumătate mort, ajunse lângă coşciug. Inima lui strălucea minunat prin sticlă. O privea, de parcă nu ar fi fost a lui. Era prea frumoasă...Deodată, cerurile se deschiseră, şi se auzi un cor de îngeri. O stea străluci deasupra muntelui mai puternic decât toate celalalte. Şi atunci, el ştiu că era Crăciunul, naşterea Pruncului Sfânt. Cu mâini tremurătoare, apucă încuietoarea, care plesni dintr-o dată. Sicriul se deschise, şi el îşi luă inima în mâini. Îl cuprinse o căldură blândă, care de la mâini, iradie în tot trupul. Gerul, zăpada, rănile urcuşului, fură uitate! Cu grijă, îşi puse inima la loc în piept. Şi atunci, izbucni în lacrimi de fericire! Îşi dădu seama cât de dor îi fusese de ea, de senzaţiile minunate, chiar şi de suferinţă! Simţi din nou bucuria, pe care o uitase demult.

După ce se odihni puţin, hotărâ să coboare. Şi, când se întoarse ca să înceapă coborâşul...văzu un lucru minunat! De-a lungul drumului său, ieşind din spatele stâncilor şi al copacilor bătrâni, se aflau mulţi oameni, cu inimi la fel de strălucitoare ca a lui. Erau acolo şi acei pe care îi rănise, şi alţii, pe care nu îi ştia, dar simţea, cumva, că îi cunoştea altfel. Ei merseseră tot timpul alături de el, gata să îl susţină dacă ar fi căzut, sau s-ar fi rănit prea grav. Dar el nu îi putuse vedea în ceaţa muntelui, neavând inima strălucitoare la el. Acum, se puteau vedea cu toţii, şi simţeau ce era în inimile tuturor.
Plin de fericire, şi o linişte blândă, coborâ alături de ei  până la casa lui. Înţelese că nu fusese niciodată singur, dar că, pentru a simţi asta, trebuia să ai o inimă.

„Şi ce ar folosi unui om să câştige lumea toată, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” – Matei 16:26

Saturday, December 18, 2010

Despre consumul cărnii


Ştiu că este un subiect care poate apărea drept nepotrivit în apropierea Sărbătorilor, când toată lumea - sau aproape - va consuma tradiţionalele preparate din porc. Şi totuşi, eu îmi voi spune părerea, care nu este numai a mea, ci a unei mari părţi din omenire.

Aşadar, carnea, chiar şi din punct de vedere medical, este cel mai nesănătos aliment, şi o sursă extraordinară de toxine. Principalele boli ale civilizaţiei (şi care nu au drept componentă stressul) se datorează consumului de carne: ulcere, colite de fermentaţie,

 Această imagine aparţine site-ului: http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.biblios.ro/images/poze_400/cc_animale_domestice.jpg&imgrefurl=http://www.biblios.ro/carte-de-colorat-cu-animale-domestice/detalii-carte-1951.html&usg=___RcW4kbgsUF-hUJGCTxEMERf_bM=&h=400&w=400&sz=19&hl=ro&start=5&sig2=f59L5CQEGMRu5blQf1OGXw&zoom=1&itbs=1&tbnid=vZ4sdXLf9sMU9M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Danimale%2Bdomestice%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=g_QMTda_EpCI5AbO5sWEAg
diskinezii biliare, cancere gastrice, de colon, sau cu oricare altă localizare, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, boli circulatorii centrale şi periferice, reumatisme, alergii, acnee, erupţii dermatologice, ş.a. Dacă am sta să luăm la "decantat" mecanismul fiziopatologic al fiecărei boli , şi chiar al multora neenumerate mai sus, am vedea că prezenţa elementelor toxice şi a radicalilor acizi din carne provoacă daune peste tot. În plus, aceşti radicali acizi duc şi la îmbătrânire celulară, cu scurtarea duratei vieţii - fenomen combătut prin consumarea "hranei vii" - legume şi fructe nepreparate termic, care eliberează antioxidanţii - elemente "de luptă" antitoxine şi antiîmbătrânire.
Aceste locuţiuni teoretice sunt probate prin date statistice din principalele regiuni de pe glob, care arată că rata mortalităţii şi a îmbolnăvirii  prin cancere este mult mai mare în ţările "civilizate" din Vestul Europei şi America de Nord, şi mult mai mică în ţările Asiei - unde alimentaţia este preponderent vegetariană şi psicicolă.În aceste din urmă ţări se întâlneşte şi o longevitate mai mare, cu multe persoane ce depăşesc 100 de ani, încă în putere.
Desigur, medicina modernă spune că proteinele din carne sunt absolut necesare unei sănătăţi normale. Aserţiune falsă! Aceste proteine se pot lua şi din alimente vegetale; germeni de grâu şi cereale integrale, ciuperci, fasole, soia, produse de albine, ş-a Propolisul şi polenul conţin toţi aminoacizii necesari organismului uman. Putem consuma hrană vegetariană, sau lacto-vegetariană, şi lua o linguriţă de propolis pe zi, sau o capsulă de lăptişor de matcă, sau o tabletă de spirulină. Organismul va avea aceleaşi proteine, dar curate, fără riscul de a lăsa în urmă radicali acizi şi alţi produşi toxici de degradare.

Acesta a fost aspectul medical, clinic. Există însă şi aspectul spiritual, la fel, sau chiar mai important! În primul rând, ca să consumăm carne, acest fapt implică o ucidere apriorică: uciderea animalelor ce ne vor servi drept hrană. Poate părea un lucru "necesar", dar tot înseamnă să luăm viaţa unor făpturi ale Domnului, înzestrate cu afecte şi unele, cu un rudiment de inteligenţă. S-au efectuat studii care spun că porcii, de exemplu, ar fi printre cele mai inteligente animale, şi cu o memorie foarte bună. Pare incredibil, dar aceste studii au fost efectuate, şi rezultatul este acela susmenţionat. Nici vacile nu ar fi cu mult mai prejos, şi probabil cei care le îngrijesc ar şti să spună mai multe. Chiar găinile, aceste păsări folosite drept "etalon" pentru o capacitate mintală limitată, se pare că nu ar fi chiar aşa! Eu pot proba personal, petrecând multe vacanţe la ţară, la bunici, şi având de-a face cu multe găini care aveau personalităţi proprii. Unele erau chiar afectuoase, mai ales cele crescute de mici în preajma casei, şi preţuiau fiecare gest de afecţiune.

Şi atunci, ce drept avem noi să ucidem aceşti fraţi mai mici ai noştri, şi mai ales, să privim acest lucru drept necesar? Pentru ca noi să trăim, trebuie să moară alte fiinţe...Oare suntem noi chiar atât de importanţi? În Psalmul 50 există un verset: "Izbăveşte-mă, Doamne, de vărsarea sângelui". Întrucât nu toţi participăm la războaie, sau la misiuni ale poliţiei şi altor formaţiuni care implică, uneori, vărsare de sânge (şi nici în vremurile când a fost scris psalmul nu erau chiar toţi războinici), înseamnă că acest verset se referă la altceva. Toţi trebuie să ne rugăm de iertare pentru sângele vărsat, indirect, pentru ca noi să supravieţuim. Şi chiar să fim izbăviţi de asta, să ajungem să ne hrănim astfel încât să nu mai ucidem!
De fapt, la început, Dumnezeu a dat omului spre hrană "toate ierburile câmpului şi plantele cu sămânţă". Animalele au fost dăruite omului ca să îl ajute, să îi fie tovarăşi, de aceea Adam le-a pus nume. Nu pui nume unor obiecte destinate consumării!
De-abia după Potop, când dispăruseră vegetalele de pe faţa pământului, Dumnezeu a îngăduit consumul cărnii.Dar, cu anumite restricţii (animale "curate" şi necurate"), şi în cadrul unui ritual: jertfirea de către preot, pe altar. Animalele "curate" sunt cele care consumă vegetale, şi a căror carne conţine mai puţine toxine. În acest sens, porcul este cel mai "necurat" animal, pentru că mănâncă orice. De aceea iudeii l-au interzis, şi chiar şi în zilele noastre, primul aliment interzis de medic în cazul unor boli cardiovasculare sau hepatice este carnea de porc.
Sângele animalelor jertfite era interzis. Oare de ce? Dintr-un motiv care nu s-a spus: pentru că el conţine, la nivelul ADN-ului celular, toate caracteristicile speciei respective. Atunci când mâncăm "carne în sânge", noi mâncăm şi "calităţile animalului": instincte, caracterictici emoţionale, etc. De fapt, preluarea acestor informaţii nu are loc doar prin sânge, ci chiar şi prin carnea în sine, a cărei amprentă energetică conţine toate informaţiile animalului din momentul uciderii. Inclusiv spaima şi durerea sa...

Iată de ce toate religiile importante au instituit posturile pentru "curăţarea" de aceste influenţe nocive, şi apropierea mai mare de Dumnezeu. Toţi sfinţii şi asceţii au renunţat la consumul cărnii. Nu se cunoaşte măcar un singur sfânt sau maestru în istoria religiilor care să fi făcut minuni şi să fi consumat carne, în acelaşi timp.

Ce ne spune acest lucru? Oare nu faptul că, dacă vrem "să fim desăvârşiţi, precum Tatăl nostru desăvârşit este", nu trebuie să mai consumăm carne?
Desigur, nu ne cere nimeni să renunţăm dintr-o dată. Organismul trebuie dezobişnuit treptat, până când singur va respinge carnea, pe care o va înregistra drept nocivă.  Pot să depun mărturie personală în acest sens. Este cam acelaşi lucru ca şi în cazul dezintoxicării de tutun, de exemplu. Prin obişnuinţă, se crează dependenţa de tutun, dar după ce lăsăm acest nociv obicei, organismul, purificat, înregistrează nicotina drept ceea ce este: un agresor.  (Şi în cazul dezintoxicării de tutun am o mărturie în familie.)

În încheiere, îmi cer iertare dacă v-am tulburat, şi vă urez Sărbători fericite! Fiecare, după alegerea lui!

Sunday, December 12, 2010

Despre ecumenism, din punctul de vedere al unui simplu credincios cu Noul Testament în faţă

Am ezitat îndelung înainte de a scrie această postare, pentru că ştiu că voi răni câţiva prieteni buni, şi voi îndepărta mulţi credincioşi "fervenţi". Sincer, nici eu nu ştiam prea bine care era adevărul în această delicată chestiune - adică, care era adevărul Lui, ce ar vrea El să facem. Dar, m-am rugat aşa cum am ştiut pentru luminare, şi pe undeva, am simţit că în suflet mi-a coborât o pace - ca întotdeauna atunci când se rezolvă ceva în viaţa mea. Toată ziua de astăzi am avut o senzaţie de calm, linişte şi bine, pe care nu au putut-o clinti nici măcar micile frecuşuri zilnice. Şi, deschizând Scripturile, am găsit câteva dintre răspunsurile Lui.

În primul rând, ce ar însemna ecumenismul? Ca să dăm o definiţie generică, am putea spune: "unirea Bisericilor". Dar de fapt, stând şi gândindu-ne mai bine, înţelegem că nu e doar o "unire", ci o transformare profundă în esenţa tuturor Bisericilor, pentru a găsi o nouă cale care să le cuprindă pe toate. Aceasta însemnând, desigur, şi transformarea ritualurilor, sau măcar, simplificarea lor! În felul acesta, ar părea îndreptăţiţi cei care spun că ecumenismul ar fi un fel de "apostazie" - adică de renunţare la credinţa originară. De fapt, nu la credinţă, ci doar la ritualuri! Toată lupta s-ar da pentru, sau contra, păstrării ritualurilor originare ale fiecărei Biserici.
Dar aceste ritualuri au fost bune, şi au funcţionat timp de secole, ar putea replica credincioşii vechi. De ce să le schimbăm? În plus, ele au fost date chiar de către fondatorii Bisericii creştine originare. Cine suntem noi ca să ne credem îndreptăţiţi să le schimbăm? Vorbesc aici doar de cele două Biserici iniţiale: catolică, şi ortodoxă. Bisericile protestante au şi ele ritualurile lor, pe care însă cele două Biserici originare nu le recunosc, aşa cum nu recunosc nici legitimitatea acestor Biserici, care s-au rupt din cele iniţiale.( De ce s-au rupt, este o altă poveste, şi, dacă citim despre viaţa lui Martin Luther, de exemplu, şi în ce mod a ajuns el la "rupere", parcă nu pare chiar atât de "eretic"! Mai eretică apare Biserica catolică din acel timp, cu indulgenţele şi Inchiziţia ei  - cu totul contrare învăţăturilor evenghelice.)

Ca să revenim la problema ritualurilor religioase - în care intră şi Liturghia, şi Sfânta Împărtăşanie, şi celelalte Sfinte Taine ale Bisericii - într-adevăr, nu cred că s-ar putea face o schimbare în bine prin "retuşarea" lor. Dar, e la fel de adevărat şi că niciodată nu vor fi aprobate de toate celelalte "neamuri". Ar fi un naiv cel care ar crede că un hindus, sau un musulman, sau chiar un protestant, ar renunţa de bunăvoie la credinţa lui, ca să adopte ritualuri străine, ale unor biserici deja existente, doar pentru "universalitate".
Şi atunci, care e soluţia? Aceste "neamuri" sunt sortite aprioric pieirii veşnice, sau nu se vor mântui - aşa cum spun creştinii fanatici? De fapt, ei nu spun chiar aşa: spun doar că singura cale de mântuire este cea pe care o urmează ei - cea creştin-ortodoxă, sau catolică. Ceea ce înseamnă cam acelaşi lucru...

Singura idee care se impune spiritelor luminate, şi cu adevărat creştine în esenţa lor, este acea că, totuşi, Dumnezeu va găsi o cale pentru toţi. Şi nu pentru că actualele religii nu ar fi suficient de bune, ci pentru a nu mai exista veşnica ceartă de idei, şi veşnica mândrie spirituală (care e păcatul cel mai greu) că unii ar fi singurii aleşi. Iar dacă acest lucru nu se va putea face prin unirea Bisericilor, se va face altcum - numai El ştie! O cale ar fi apariţia unei noi religii, cu aceleaşi principii ale iubirii universale propovăduite şi de creştinism, însă care să aibă ritualuri mult simplificate, şi accesibile tuturor culturilor. O atare religie ar primi în sânul ei pe toţi cei vrednici şi doritori să asculte de principiile cristice, fără a li se cere însă să se conformeze unor rituri străine de cultura lor.
Desigur, eu am enunţat acest lucru la modul simplist, şi ştiu că sunt multe argumente împotrivă! Argumente, ţipete, afurisenii...Ştiu şi că această nouă religie ar fi privită, de către Bisericile originare, mai mult drept o sectă. Întrucât, ce sunt sectele? Sunt facţiuni care se desprind din Bisericile originare, din nemulţumiri legate de corupţie, îndepărtarea Bisericii de adevărurile originare, exces de "literă", în dauna "spiritului", etc. Luther a avut toate aceste motive, ca să dau un exemplu.
La început, chiar şi creştinismul a fost numit "secta creştină". Rabinii şi învăţătorii de lege nu l-au acceptat niciodată în timpul vieţii Mântuitorului - cu mici excepţii precum Nicodim, Iosif, Natanael. Şi creştinismul a venit ca o "reacţie" la adresa religiei iudaice vechi, încremenită în dogme şi legi, şi care pierduse demult "spiritul". Desigur, el a fost mult mai mult decât o reacţie - a însemnat, de fapt, un nou mod de viaţă şi  trăire spirituală, dăruit de fiul lui Dumnezeu.
Situaţia pare similară acum, când actualul creştinism - fie ortodox, fie catolic - pare că nu mai are "suflu"! Iubirea, mila şi toleranţa universală au fost înlocuite de o multitudine de legi şi ritualuri, care "deosebesc" un creştin, de un ne-creştin. De fapt, şi această încrâncenare împotriva ecumenismului a apărut tot din dorinţa de a apăra ritualurile!

Iată care este "poziţia" Mântuitorului faţă de Biserica sa: "Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân întru iubirea Lui." Ioan 15.10 Şi, care este porunca? "Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu."Ioan 15.12 E oare o poruncă  atât de "exclusivistă", şi care se potriveşte doar creştinilor?
Dar, ca să mergem chiar mai departe, să vedem care este definiţia Bisericii, dată de El: " Căci unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu împreună cu ei." ( Matei 18.20) El nu spune nici măcar despre ziduri, despre o clădire anume! Cât despre "primirea neamurilor", sau ecumenismul modern, iată ce spune Pavel în I Efeseni 3-6: "Că prin descoperire mi s-a dat la cunoştinţă această taină, precum v-am scris înainte pe scurt[...] Anume că neamurile sunt moştenitoare (cu iudeii) şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună părtaşi ai făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin Evanghelie."

Aşadar, toţi cei care ar mărturisi credinţa în Hristos, şi ar trăi după preceptele evanghelice, s-ar putea mântui (exemplu - Gandhi, dintr-o postare anterioară), indiferent dacă practică, sau nu, un anume ritual creştin. Mai mult, El trimite harul peste toţi cei credincioşi, peste toţi cei care îi urmează poruncile, fără intermedierea altcuiva: "De aceea, vă fac cunoscut, că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice "anatema fie Iisus" - tot aşa, nimeni nu poate să zică : Domn este Iisus - decât în Duhul Sfânt./Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh/ Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn./ Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi." I Corinteni 3-6

Şi atunci, dacă acceptăm ecumenismul, înseamnă că suntem împotriva Bisericilor originare? Nici acest lucru nu este adevărat! După versetele de mai sus, toţi cei care au Duhul sunt "din casa Domnului", fiecare după felul şi  lucrarea lui. Că există unii slujitori mai puţin vrednici - care iau bani în exces, sau fac alte lucruri de blamat - este adevărat, dar nu este rolul nostru să îi judecăm. Noi trebuie să respectăm toţi slujitorii adevăraţi ai Domnului - fie din Bisericile originare, fie din cea ecumenică ce va fi, pentru că harul nu "se opreşte" doar acolo unde se practică ritualuri, de parcă s-ar pune un stăvilar. Şi, nici nu vine mereu acolo unde se practică ritualuri! Numai Dumnezeu ştie unde trimite harul, de aceea trebuie să fim foarte smeriţi când e vorba de a judeca.
Aş îndrăzni să spun - dar aceasta este doar o părere personală - că Bisericile actuale mai subzistă doar prin harul unor slujitori adevăraţi şi luminaţi. Nu ştim ce va fi când şi aceştia se vor duce...Pentru că un ritual nu va salva o Biserică de unul singur. Şi, mulţumesc lui Dumnezeu că, în viaţa mea, mi-a fost dat să întâlnesc asemenea slujitori - ca să pot înţelege ce a fost odată Biserica, şi ce ar fi trebuit să fie în continuare.

A mai rămas un punct de lămurit, extrem de important: cum, şi prin cine, s-ar putea crea această nouă Biserică? E o taină, desigur, care ne va fi dezvăluită doar la momentul potrivit. Posibil să fie un trimis divin cu  totul deosebit, poate o nouă venire a lui Iisus...Nu ştim încă, şi nici nu pretindem că ştim. Poate că vom şti doar la momentul potrivit. Nu ştim nici măcar dacă va fi în timpul vieţii noastre!
Desigur, vor apărea mulţi falşi profeţi, aşa cum spune Apocalipsa. Iar cine a citit despre proiectul Blue Beam, ştie că posibilitatea de a ne înşela este mare. Numai harul ne poate dezvălui adevărul, şi acesta se obţine doar prin iubire, credinţă, şi respectarea poruncilor.
Iar până atunci, ce să facem? Cred că nu sunt prea multe lucruri de făcut, decât să ne îmbunătăţim pe noi, pe calea lui Hristos. Desigur, fiecare în Biserica de care aparţine, sau pe drumul care i-a fost dăruit, şi care i se potriveşte. Însă, având iubire, respect şi toleranţă faţă de toate celelalte culturi şi religii!

Linkuri utile:


http://sldsjd.wordpress.com/2009/12/05/audio-o-pseudoproblema-de-nicolae-steinhardt/

http://nicolaesteinhardt.wordpress.com/2009/11/28/audiodomnul-a-venit-sa-ne-mantuiasca-si-sa-ne-scandalizeze/

 
http://www.ceruldinnoi.ro/pages/Maxime_Egger_Religia.htm 


http://www.ceruldinnoi.ro/pages/Maxime_Egger_transformarea.htm

Sunday, December 5, 2010

Departe, şi totuşi aproapePoate părea o întrebare retorică, dar eu chiar m-am întrebat: se poate să fii departe, şi totuşi aproape? Adică, să fii în mod real aproape, să nu te laşi distras de grijile zilnice, sau de "plăcerile de la Capua". Răspunsul meu este afirmativ. Deşi, desigur, există multe situaţii particulare - în care "departele" rămâne departe - există şi situaţia, destul de des întâlnită, în care spaţiul nu are prea mare relevanţă.
Dovadă marii noştri scriitori şi artişti care au petrecut ani îndelungi în capitalele extrem de civilizate ale Europei: Eminescu, Cioran, Noica, Ţuţea, Grigorescu, Brâncuşi. Deşi au avut la dispoziţie tot confortul şi civilizaţia, plus toată cultura oferită de aceste citadele, ei au rămas totuşi mari români, şi gândul lor era doar acasă. Creaţiile lor au fost aduse în ţară, aşa cum era firesc, şi adăugate patrimoniului naţional.(Cel puţin, în cea mai mare parte.)  Faptul că ţara lor era mai săracă, şi că nu le putea oferi confortul şi recunoaşterea pe care au găsit-o "dincolo", nu a fost relevant pentru ei. Dimpotrivă, au considerat aceasta un motiv în plus pentru a se întoarce, pentru a o ajuta să se ridice, să ajungă la măsura care i se cuvine. În operele lor, nu apar minunatele oraşe şi cuceriri ale culturii pe care le-au văzut acolo, ci tot ţăranii noştri, locurile noastre, luptele şi istoria noastră. Pământul acesta al strămoşilor, în care au văzut lumina zilei, şi care i-a hrănit atât cât a putut! Şi le-a dat, în schimb, ceva mult mai important decât hrana: dragoste şi sentimentul apartenenţei.
Aceasta înseamnă că au fost mari români - dincolo de faptul că au rămas universali prin operă. De fapt, nu mai ştiu care critic literar spunea despre Eminescu  - de exemplu - că a devenit universal tocmai pentru că a fost întâi un mare poet naţional.Acesta e drumul, şi nu invers! Nu poţi deveni "universal" de-a gata, fără să îţi iubeşti întâi ţara. Poate că al nostru Creator ne-a dăruit întâi aceste posibilităţi de a creşte în iubire, până să atingem acea iubire universală, pentru toată umanitatea: casa, familia, prietenii, oraşul nostru, ţara noastră. Dacă nu îi iubim pe cei mai de aproape, cum putem susţine că iubim toţi oamenii? "Dacă în cele mici aţi fost necredincioşi, cine vă va da vouă pe cele mari?"
Apropos de globalizarea despre care am mai vorbit - ea nu trebuie să se opună elementului naţional, ci să îl continue, cumva. Să îi apere fiinţa, unicitatea, şi apoi, putem vorbi şi despre globalizare! Nu acea atitudine întâlnită astăzi în aşa-numitele "cercuri suspuse": dacă eşti "naţionalist" - adică, dacă spui că îţi iubeşti ţara, şi îi aperi valorile- eşti stupid şi retrograd, şi te opui mersului civilizaţiei. Civilizaţia supermarketurilor, a Mac Donaldsurilor, a marilor ferme în dauna gospodăriilor ţărăneşti,  a cipurilor,  a taxelor şcolare, a cardurilor de sănătate şi a coplăţii.Civilizaţia autonomiei maghiare şi a bazelor NATO în propriul nostru teritoriu. Civilizaţia noilor sărbători "implantate": Thanksgiving Day şi Valentine's Day.Şi, multe altele!

Ei, dar m-am cam îndepărtat. Voiam doar să spun că, da, departele, poate fi uneori aproape! Şi Dumnezeu este într-un fel, departe, dar şi aproape de noi, "lângă umărul nostru drept" - aşa cum spune un psalm.
Desigur, datoria noastră este să iubim întreaga lume, pentru că întreaga lume este sălaşul Lui. Să trecem de separare, de împărţirile artificiale. Şi acest lucru este foarte uşor pentru cei deprinşi să iubească! Dar, totul este un proces. Până la întreaga lume, trebuie să iubim întâi ceea ce ni s-a dat, pe rând. Şi mai apoi, vom ajunge şi la acea măsură, cu ajutorul Lui!

"Hristos însuşi ne umple de iubire faţa de El, prin iubirea Lui faţă de noi." (D. Stăniloae)

Wednesday, December 1, 2010

La mulţi ani, România!


Ştiu că, în genere, în asemenea zile "oficial festive", toţi se întrec în a face urări. Chiar şi (sau mai ales) cei care nu fac mai nimic pentru ţară în celelalte zile! Mă refer, bineînţeles, la cei care ar putea face.
Deşi nu vreau să mă înscriu "corului general", aş vrea totuşi să urez La mulţi ani României mele, aşa cum o văd eu în fiecare zi. Adică: prietenilor şi colegilor mei minunaţi, care fac minuni de "echilibristică" de la o lună la alta, printre rate, mâncare şi cheltuielile casei, şi mai găsesc timp şi vorbe bune şi pentru ceilalţi oameni. Vecinilor mei pensionari, care supravieţuiesc cu pensii de mizerie, şi chiar mai reuşesc să facă şi un cadou nepoţilor, de sărbători. Celorlaţi pensionari, pe care îi întâlnesc zilnic la locul meu de muncă, şi care reuşesc să îşi achite şi întreţinerea, şi să îşi cumpere şi o parte din medicamente - lucru de-a dreptul miraculos! Şi, pe lângă asta, ţin posturile - majoritatea - se spovedesc şi se împărtăşesc. Când nu îi poţi ajuta, te înţeleg, ba chiar, încearcă ei să te consoleze.
Celorlalţi oameni pe care îi mai întâlnesc la muncă: salariaţi cu salarii medii şi minime pe economie, dar care au întotdeauna o vorbă bună pentru cei mai săraci decât ei. Studenţi şi elevi care au şi ei nevoie de una-alta, dar care, atunci când trebuie să aleagă între a cumpăra ceva de trebuinţă, şi achitarea taxelor de studii, le aleg pe ultimele.
Părinţilor şi socrilor mei minunaţi, care în toţi anii, şi în toate încercările care au trecut, şi.-au păstrat credinţa, optimismul şi bunătatea.Copilului meu, şi prietenilor lui minunaţi, care îmi luminează zilele.
Ţăranilor noştri buni şi simpli, ale căror mâini ştiu numai să muncească - fără fiţe şi SRL (însemnând săptămână redusă de lucru). Vânzătorilor şi meşterilor din oraşe - şi în special celor pe care i-am întâlnit, şi care mi-au fost de ajutor - făcând maximum din slujba lor, cu minimum de mijloace, şi cu imensă bunăvoinţă. Profesorilor mei, din toate domeniile, şi dascălilor, în general - pentru că şi-au făcut, şi îşi fac meseria, cu atâta dăruire, şi aproape voluntar. Medicilor şi asistenţilor care i-au îngrijit pe cei dragi ai mei când au fost în nevoie - uneori, fără bani mulţi, şi fără materiale, dar cu imensă bunăvoinţă. Poliţiştilor care patrulează pe străzi, asigurându-ne nouă liniştea (deşi, ne mai încruntăm când îi vedem), cu minimum de dotare, şi de salariu. Militarilor care fac şi ei ce pot, cu puţinul care le-a mai rămas.
Şi multor altora, oameni buni, şi cu bani puţini, pe care poate că am uitat să îi enumăr! Aceasta este România mea, căreia îi doresc eu binele, şi pentru care aş face orice să o văd mai fericită. Aceasta, plus minunatele locuri - peisaje, mânăstiri şi muzee - care ne fac să ne bată inima mai tare, şi să fim mândri că suntem români!

Am uitat oare ceva? I-am uitat pe "cei de sus", pe guvernanţi? Nu, nu i-am uitat. Ei nu sunt România. Punct.


Tuesday, November 16, 2010

România spre un faliment dirijat

Iată un text primit prin mail, pe care nu îl comentez, pentru că vorbeşte de la sine! Adaug doar că am încercat în repetate rânduri să îl postez pe grouply, unde am creat un site cu specific social-politic, dar nu am reuşit! Ca şi alte texte, despre vaccinuri, de exemplu. În această lumină, cred că ştim ce trebuie să înţelegem despre această platformă.

Politicieni corupti, pe statele de plata ale masoneriei mondiale

In Romania , bancile austriece au amenintat ca vor falimenta piata bancara europeana daca nu primesc fonduri de la statul roman. In consecinta politicienii autohtoni, au fost chemati la Bruxelles , unde li s-a cerut ca Romania sa angajeze acest imprumut. Acesti politicieni corupti, multi fiind pe statele de plata ale masoneriei mondiale, au elaborat rapid un plan de aservire a Romaniei printr-un imprumut debilitant, CEL MAI MARE IMPRUMUT FACUT DE ROMANIA VREODATA!


Ca sa va fie foarte clar ca e o conspiratie:


1. SECRETISM (aflam din UE, prima oara, ce bani luam noi)


2. GRABA (repede, repede, au si venit sacalii FMI)


3. NU SE DAU JUSTIFICARI CLARE PENTRU UTILIZAREA SUMEI


4. Nu s-au organizat intruniri mediatizate, cu participarea cremei economistilor romani, unde sa se dezbata clar, pe fata, daca avem sau nu, nevoie de imprumut


5. Se evita declararea sumei totale! Asta va permite marirea ulterioara a sumei, la oridecit e “nevoie”. Unii afirma, 20 miliarde, dar e putin probabil, deoarece o tara, mai mica, ca UNGARIA, imprumuta 25 MLRD, iar noi numai 20?


6. Nu s-a indicat un organism clar de control, un sistem de indicatori de verificare a sumelor date


7. Dat fiind marimea sumei si conditiile globale deosebit de grave, precum si faptul ca in final, poporul roman va returna imprumutul, ar fi trebuit sa fie tratat cu o transparenta TOTALA, in mass media; de asemenea, sa se publice o lista cu ce bani se dau si cui?


Deci, acestea sint definitorii unei FRAUDE DE PROPORTII, care i se pregateste poporului roman.


In Ungaria, au argumentat inca de anul trecut ca au nevoie de 25 Miliarde. Au imprumutat si tot nu au putut evita recesiunea.


Sa vedem, in continuare, ce se va face in mod real cu banii. Banii vor intra "virtual" in BNR, iar de aici vor fi dati in proportie de 80%, bancilor straine. Acesti bani, impreuna cu banii strinsi de la populatie, prin dobanzile mari oferite (atentie romani!) vor fi transferati in strainatate, la bancile mama. Dupa care vor declara falimentul aici, local.


Intre timp se vor stradui sa reduca si limita minima de siguranta in BNR, ca impactul sa fie si mai devastator (cum a fost si facut, de curind, cu o variatie mica, e drept, dar s-a facut ca sa se testeze reactia publicului).


Cu restul de bani, dupa cum era de asteptat: avem campanii electorale, politicieni care nu au prea avut de furat in ultimul timp. Vor fi abonati la borcanul cu miere!


Deci romanii, se vor alege cu PLATA IMPRUMUTULUI + DOBINZI.


Nu numai aceasta, caci imprumutul e conditionat de acceptarea de catre
guvern a urmatoarelor conditii:


- banii trebuie sa “AJUTE” bancile austrice in dificultate in Romania


-cresterea taxelor, TVA, impozit profit


-reducearea bugetului sanatatii si invatamintului


-obligativitatea CHIP-arii (la inceput pasaport, dupa aceea buletine si permise auto,

gradual, si in final in corpul uman)


- obligativitatea montarii camerelor de luat vederi peste tot


- implementarea statului politienesc absolut, cum a fost arat in romanul orwelian

“1984″ si in care romanii au trait timp de 50 de ani


-obligativitatea vaccinurilor (vedeti HPV si acum vedeti contaminarea cu Gripa aviara in Cehia, Austria si Germania)


Cititi aici pe linga ce pericol am trecut (nu se stie sigur, daca a trecut!):http://www.infowars .com/vaccines- as-biological- weapons-live- avian-flu- virus-placed- in-baxter- vaccine-material s-sent-to- 18-countries/

Ca urmare, va rezulta imediat o devalorizare accentuata a leului, la cca 7…8 RON/EURO, se vor mari de cca 8 ori a impozitelor pe proprietati, se va mari TVA si

in general toate taxele, cu scopul de a plati datoria. In urma procedurii de Asasinat Economic, tara va fi la dispozitia “firmelor prietene” FMI, care vor veni ca hienele sa se infrupte din ce a mai ramas din tara noastra. Vedeti aici cum actioneaza FMI: Daca nu credeti, aduceti-va aminte de anii ‘90, ce s-a intimplat in Romania.


Cine sustine cel mai vehement acest imprumut? Dl. Guvernator Mugur Isarescu, care face parte din Comitetul executiv al Comisiei Trilaterale, unul din organele importante ale conspiratiei mondiale: Lista cu membrii Comisiei Trilaterale 2008.


Daca domnia sa a afirmat acum doua luni ca totul e OK, ca avem suficiente rezerve, cum s-a schimbat atit de radical situatia, incit va fi nevoie sa imprumutam asa o suma mare, CEA MAI MARE DIN ISTORIA ROMANIEI?


Ideea este ca acesti tradatori, vor aduce diverse date, diverse calcule si statistici contrafacute, sa-si ascunda hotia. Trebuie ca poporul roman sa fie ferm: daca actualul guvernator nu se pricepe sa administreze Banca Nationala, cu ce avem in acele conturi, sa plece! Guvernatorul Bancii din Islanda care A FALIMENTAT VOIT ISLANDA a fost fortat de popor sa plece:


http://www.itnsourc e.com/shotlist/ RTV/2009/ 02/11/RTV249809/
http://news. xinhuanet. com/english/ 2009-02/27/ content_10915777 .htm


Trebuie sa ne trezim inainte ca sa ne falimenteze!Atentie foarte mare romani. Situatia nu e similara cu a anilor ‘90.


Acum lumea se afla intr-o acuta recesiune. TOATA LUMEA! Exista un indicator real (nu poate fi manipulat), Baltic Dry Index, care arata cite tone marfa, se transporta intre porturi in lume. Acest indice a scazut de la 10,000 la 700, acum cu criza. Asta inseamna ca nu se mai transporta marfa de la producatori inspre consumatori, Se va consuma ce este in depozitele en-gros si dupa aceea , gata.


http://www.rense. com/general85/ des.htm


Presedintele Agrostar, dl. Stefan Niculae ne avertizeaza ca, datorita legilor votate de politicieni, anul acesta productia agricola va fi insuficienta si va trebui sa depindem in totalitate de importuri:

http://www.realitat ea.net/din- vara%E2%80% 93romania- va-depinde- in-totalitate- de-importurile- agricole% E2%80%93potrivit -presedintelui- agrostar_ 475927_comentari i.html#comments

Ca sa va faceti o idee, ca in toata lumea, in 2009 productia agricola s-a redus la 15% din cauza secetei:

http://www.unleaven edbreadministrie s.org/?page= drought

In SUA, in California (grinarul american) elitele nu dau apa pentru irigatii, in Australia a fost un incendiu devastator, in majoritatea tarilor e o seceta extinsa:


http://www.cfbf. com/agalert/ AgAlertStory. cfm? ID=1062&ck= CD89FEF7FFDD490D B800357F47722B20

Deci, sintem complet expusi, securitatea nationala va fi complet compromisa cu acest imprumut si datoria noastra e sa-i oprim pe politicieni sa ia acest imprumut. Desi noi banuiam asta inca de anul trecut, Adrian Nastase arunca si el bomba: “Sunt presiuni externe pentru ca Romania sa ia imprumutul de la FMI ”.


Toata lumea se afla la acest moment, intr-o criza diabolic orchestrata de inalta elita mondiala, in special, familiile Rotschild si Rockefeller, cu scopul de a spolia toate popoarele lumii de bogatiile pe care le au si de a-si indeplini visul secular, acela de a conduce, pe fata, nu din umbra ca si pina acum,intreaga planeta.


Aflindu-se pe ultima suta de metri, elitele au conceput aceasta criza, adica lovitura finala, acum 16 ani, prin conceperea bulei imobiliare din Statele Unite (Fannie si Freddy) si mai ales a bulei derivativelor. Au reusit prin coruptie si prin folosirea mass-mediei, care e 100% in mina lor, ca guvernele sa inchida ochii la escrocheriile unor escroci mai mici sau mai mari, gen Maddoff, sau la devalizarea a 125 Miliarde de dolari in Iraq, etc.


Astfel ca la momentul pertinent, au denunutat chiar ei, escrocheriile ce se desfasurau, amplificind efectele prin presa si televiziune, declansind astfel criza.


Criza au declansat-o cu scopul distrugerii tuturor sistemelor bancare ale statelor lumii, bazindu-se pe cea mai mare escrocherie si bataie de joc: BAILOUTUL BANCILOR FALIMENTARE IN SUA si UK; sa se dea din banii contribuabilor fonduri bancilor, fara nici un control din partea statului, fara sa le ceara actiuni in schimb, sau sa li le impuna conditii in favoarea cetatenilor. De altfel, primind acesti bani fara nici un control sau sistem de a fi verificati, bancherii imediat si-au permis sa-si acorde niste bonusuri nesimtite, dupa ce ca tot ei au adus bancile in pragul colapsului.
Semnarea acestui bailout de 780 Miliarde $, a fost posibil prin fortarea politicienilor sa semneze un document de 1600 pagini, numit Stimulus Bill, fara nici o prezentare prealabila a continutului, ci doar cu o ora inainte de semnare. Politicienilor li s-a spus ca daca nu semneaza, guvernul va declansa legea martiala.


Justificarea semnarii acestui act a fost, pasamite, sa ajute economia americana (indirect, cea globala ce ar fi fost afectata de caderea firmelor de asigurari), prin crearea de noi locuri de munca si prin impulsionarea sistemului economic. De fapt banii au ajuns cca 80% la banci si nu s-au creat locuri de munca. Restul au fost canalizati spre diverse firme `’prietene`’ a celor din sistem.


Ce este socant e, ca nici pin azi, Banca Rezervei Federale, nu vrea sa spuna unde s-au dus, la ce banci, cele 2,2 TRILIOANE de dolari din banii contribuabililor.


Banca Mondiala, pentru cine nu stie, este organic legata de Banca Rezervei Federale a SUA, care este o BANCA STRICT PRIVATA, nu se afla sub controlul guvernului SUA si unde actionari sint familia Rotschild 80% si Rockefeller, 20%. De asemenea FMI este un organ foarte “eficient” al acestor elite.


Ca sa nu mai existe nici un dubiu, ca actuala stare este cauzate de conspiratie: Banca Rezervei Federala a stopat din 23 Martie 2006, publicarea cantitatii totale de dolari in circulatie, pentru a se pregati pentru viitorul de acum. Astfel se tiparesc bani fara acoperire, in nestire si nu se stie exact valoarea inflatiei:


http://safehaven. com/article- 4108.htm


Comisia de verificare a bursei americane, SEC, a fost informata acum. 10 ani, ca escrocul Madoff desfasoara un joc piramidal tip schema Ponzi (Caritas), dar nu au luat nici o masura sa investigheze.


De altfel, in ultimul film, The Obama Deception (Inselaciunea lui Obama), patriotul si luptatorul american impotriva Noii Ordini Mondiale, Alex Jones, ilustreaza foarte sugestiv ce s-a intimplat in lume in ultima vreme.


Cu banii FURATI de la oameni, elitele si-au permis sa ruineze piata petrolului. De ce? Ne-a spus Soros de ce: Pentru ca mai exista tari rebele, cum e Iran, Rusia sau Venezuela care nu vor sa joace cum le cinta Noua Ordine Mondiala. Si chiar el, spune cu satisfactie, ca Chavez nu poate finanta o revolutie bolivara cu 40$/baril si ca lui Ahmadinejad nu-i da mai mult de un an ca presedinte.


Cu banii furati, elitele mentin pretul scazut la aur, si il cumpara in cantitati industriale. Intre timp se tiparesc cantitati necontrolate de bancnote care vor prabusi in viitorul apropiat moneda SUA.


Elitele cumpara cele mai valoroase proprietati, firme si bunuri pe nimica toata. Cu o parte din acesti bani furati, isi angajeaza ARMATE PRIVATE, deoarece se asteapta ca in momentul cind oamenii vor afla de marea tradare, sa protesteze cu violenta. In SUA platesc firma Blackwater, actual Xe (ce a actionat in Iraq), iar in Europa este
constituita o armata NATO secreta, de elita:

http://www.globalre search.ca/ articles/ GAN412A.html


Armatele secrete ale NATO. Operatiunea Gladio si terorismul in Europa de Vest


De asemenea ei isi construiesc BUNKERE SUBTERANE, (20 MILIARDE $ per bucata), unde se pregatesc sa se retraga in caz ca nu mai pot controla masele dezlantuite.


In aceste bunkere stocheaza provizii pe termen indelungat, cumparate tot din banii oamenilor:
http://www.worldnet daily.com/ index.php? fa=PAGE.view&pageId=70281

Pentru eventualitatea unei razmerite extinse, ei si-au pregatit intr-un bunker unde au stocat toate tipurile de semintele de pe pamint, in Svalbard Norvegia, ca sa fie asigurati, ca dupa ce vor declansa la suprafata arme nucleare neutronice de mica putere, care distrug oamenii si viata, dar lasa neatinse cladirile si infrastructura, vor putea sa recreeze pe pamint plantele:


http://news. bbc.co.uk/ 2/hi/science/ nature/6335899. stm

Aceste micro-nukes sint arme nucleare de putere foarte mica, cu timp de injumatatire foarte scurt, cum s-au folosit si in Bali:


http://www.cuttinge dge.org/NEWS/ n1715.cfm


Unul din scopurile lor declarate este ca sa reduca populatia Terei la un minim de 500 milioane, usor controlabili, declaratie cioplita in 8 limbi pe Pietrele ghid din Georgia, SUA:

http://en.wikipedia .org/wiki/ Georgia_Guidesto nes

http://www.radiolib erty.com/ stones.htm


Ei platesc miliarde pentru a studia in laboratoare cum sa faca Virusul Gripei Aviare cit mai letal; iata ca ce s-a intimplat in Cehia:


http://www.torontos un.com/news/ canada/2009/ 02/27/8560781. html


Produc niste arme biologice ingrozitoare, pe care le vor prezenta ca aparute ca rezistenta la antibiotice, dar de fapt obtinute prin militarizarea si modificarea genetica, in laboratoare, a unor stafilococi, printre care necrosis fasciis si stafilococul pyogenes, precum si variante super rezistente al stafilococului aureus. Ele vor “aparea” in lume ca o ciudatenie la inceput, insa fac ca antraxul sau ciuma bubonica sa para ca o plimbare prin parc: Au introdus in toate produsele alimentare, in sucurile racoritoare, batoanele energetice, etc. sirop de porumb, HFCS (High Fructose Corn Syrup) care prin tehnica de fabricatie contine doze mari de mercur, care produce diabet si alte afectiuni grave: SUA au amenintat India, dupa ce aceasta a interzis comercializarea Coca Cola şi Pepsi Cola, datorita concentratiei mult peste limita admisa de pesticide


http://www.chicagot ribune.com/ features/ lifestyle/ health/chi- mercury-corn- syrupjan27, 0,2801323. story

Lista produselor in care se gaseste sirop de porumb (HFCS). Veti fi socati de ceea ce aflati:


http://www.accident alhedonist. com/index. php/2005/ 06/09/foods_ and_products_ containing_ high_fruct

De asemenea nelipsitul Glutamat de sodiu - MSG, sau E621, ce se foloseste ca potentator de aroma, in mai toate supele la plic si adaosurile de mincare tip Vegeta.


http://www.ecomagaz in.ro/vegeta- mult-gust- multa-sare/


Vedeti in acest clip, ce afectiuni grave produce acest aditiv alimentar. Ne-au introdus in circuitul alimentar aluminiul, un metal care s-a demonstrat clar ca produce boala Alzeheimer:


http://www.alzheime r.ca/english/ disease/causes- alumi.htm

Au introdus in vaccinuri, pe care ne obliga copilasii si pe noi sa le luam, diferite substante, saruri de aluminiu, mercur (Thimerosal), celule prelevate de la fetusi***, care destabilizeaza sistemul imunitar al organismului si produc cancer, SIDA si deseori chiar moarte: http://www.squidoo. com/vaccinestras hdna


Despre celulele de fetusi *** din vaccinuri, s-au descoperit lucruri terifiante:
http://lizditz. typepad.com/ i_speak_of_ dreams/2009/ 01/vaccines- and-fetal- cell-lines. htmlVaccinuri contaminate cu virusul HIV, descoperite in SUA, au fost retrase si vindute apoi in EUROPA, infectind mii de hemofilici.


http://www.ahrp. org/infomail/ 0503/22.php


In apa de baut a oamenilor se adauga fluor (in SUA si alte tari). Fluorul afecteaza nivelul general de inteligenta; aviz numarul mare de copii retardati care se nasc:
http://www.fluoride alert.org/ health/brain/


DAR SI IN ORICE PASTA DE DINTI DIN LUME:
http://www2. fluoridealert. org/Alert/ United-States/ National/ Toothpaste- How-SafeIn Europa si la noi se introduce clor, care produce cancer, eczeme si boli grave de inima:
http://www.fluoride alert.org/ health/brain/In sarea de bucate, sarea de masa, se introduce CIANURA! Verificati chiar dvs, pe pachetul de sare, ce contine E535 (ferocianura de sodiu) sau E536 (ferocianura de potasiu), ca agenti anticoagulare. In stomac sau lichide, ferocianura disociaza in mai multi compusi, dintre care SI CIANURA. Cu fiecare lingurita de sare, introducem in noi CIANURA.Cine are nevoie sa consumam in orice mincare, cianura? Verificati chiar dvs.
Toate medicamentele care se prescriu, de fapt trateaza efectele si un cauzele bolii. Aceasta permite mentinearea oamenilor bolnavi in continuare si beneficii de zeci de miliarde, pentru firmele de farmaceutice.


Ca sa ne omoare si mai eficient vor sa voteze in Europa si SUA, Codex Alimentarius, prin care vor sa priveze oamenii de vitamine, aminoacizi esentiali, sa introduca numai hrana modificata genetic (GMO). Adica de exemplu, vor sa declare vitamina C, medicament cu distributie controlata, ca si heroina, pe care sa o poti lua numai pe reteta. Spre norocul nostru, niste oameni curajosi au oprit aceast abominabil atentat in Europa (pe moment). In SUA, e in stadiul final de aprobare.


Sterilizarea barbatilor, prin introducerea in alimentatie a unui soi de porumb modificat genetic, care contine o gena a sterilitatii, precum si sterilizarea prin vaccinare, a femeilor:
http://www.healthfr eedomusa. org/?p=563


Tot pentru reducerea numarului de familii, si deci a copiilor, se voteaza in toata lumea, legi care dau drepturi “excesive” femeilor si copiilor, cum este acum si in Romania, care de fapt vor descuraja oamenii sa-si mai intemeieze familii si sa apeleze la “servicii” platite. In acest fel, statul poate incasa impozit pe prostitutie si e sigur ca nu se mai nasc atiti copii, exact cum s-a trasat calea de scoala eugenica britanica, la inceputul secolului, prin Bertrand Rusell.


Prin aceste legi, vor face ca oamenii sa fie si mai insingurati, deci mai expusi la manipularea psihologica. Sa nu uitam ca miscarea feminista, nu a avut decit scopul ca femeile sa mearga si ele la servici, si sa creasca masa persoanelor impozitate, concomitent cu scaderea numarului de copii.
http://www.bibliote capleyades. net/sociopolitic a/sociopol_ globalelite05.


De asemenea, elitele vor sa chip-eze toti oamenii, cu scopul de control complet. Si la noi, doresc introducerea peste noapte a buletinelor, permiselor auto si pasapoartelor cu CHIP, sub motivul ca asa e modern, dar de fapt e etapa pregatitoare pentru implantarea CHIP-ului RFID, in mina (RFID=Radio Frequency Identifying Document).
Astfel au timp sa realizeze reteaua utilizata la citirea chip-urilor, de la distanta si creaza o obisnuinta in a accepta aceste chipuri. Vedeti aici ce-i spune Nik Rockefeller lui Aaron Russo (pentru ca a spus lumii acest secret, Arron a fost ucis, desi amandoi sunt evrei!).


Chip-urile au o mica baterie de litiu, care doar la o mica fisura, se scurge in fluxul sanguin. Acest litiu e o otrava puternica, care produce moartea in niste chinuri groaznice.

Deoarece, schimbul liber de informatii intre oameni, pe internet, este foarte deranjant pentru aceste elite, care fac eforturi enorme sa blocheze orice informatii in mass media controlata de ei, au inceput sa ia masuri de a desfiinta forma actuala de internet. Astfel ei preconizeaza implementarea accesului pe baza biometrica la furnizor si siteurile vor trebui “aprobate” .Acestea au fost deja implementate si testate in China, unde functioneaza perfect. Vor incepe de la interzicerea site-urilor pentru adulti, de jocuri si in final vor interzice site-urile “deranjante”. De altfel, politicienii corupti din Romania, au si votat pe ascuns, in perioada summitului NATO la Bucuresti , ascultarea telefonului, interceptarea mailului si inregistrarea siteurilor pe care navigam. Deci impreuna cu chip-area, se doreste un control absolut, a ceea ce facem, unde ne aflam, citi bani avem, ceea ce umparam, ce mincam, la ce filme ne uitam, ce ziare citim.


ELITELE VOR UN CONTROL COMPLET.


Si daca noi ne razvratim, vor da comanda de blocare a CHIP-ului. Din acel moment, omul inceteaza sa mai “existe” social. Acesta e genul de control pe care il doresc.


DE ALTFEL SCOPUL FINAL AL CRIZEI, va fi ca dupa distrugerea completa a economiilor si sistemelor bancare, oamenii sa fie atit de ingroziti si de terifiati de lipsuri de tot felul, incit vor cere guvernelor sa faca ceva. Atunci, elitele, care asta de fapt si steptau, vor aduce in prim plan, BANCA MONDIALA, cu O SINGURA MONEDA, VIRTUALA, care va fi introdusa electronic pe chip-ul din mina.Ca urmare a foametei si a lipsurilor, oamenii vor ACCEPTA DE BUNA VOIE ACESTE CHIP-uri:
http://www.prisonpl anet.com/ globalists- exploit-financia l-meltdown - in-move-towards- one-world- currency. html


Dupa consultarea acestor materiale, cred ca nu mai aveti nici un singur dubiu, ca este o monstruoasa conspiratie antihristica, impotriva sanatatii, libertatii si in final, a existentei umane. A fost prezenta global, o situatie ce se prezinta extrem de grava si periculoasa pentru viitorul nostru si al copiilor nostri.Va rog sa transmiteti aceste informatii tuturor prietenilor si cunoscutilor, situatia este atit de grava incit nu permite nici o intirziere. Daca nu va ginditi la voi, ginditi-va la copiii dvs. si la cei dragi, care vor avea de suferit daca nu luam masuri acum imediat.

ACEST IMPRUMUT TREBUIE SA FIE APROBAT SAU DEZAPROBAT DOAR PRIN CONSULTAREA POPULATIEI PRIN REFERENDUM.


Nu ne putem baza ca altii sa gindeasca si sa actioneze pentru noi. Nu ne putem baza pe politicieni, sau pe guvernanti. Ei sint “informati deja”, lucreaza puternic la indeplinirea agendei elitelor si oricum si-au luat mijloacele lor de protectie. Dar ceea ce nu stiu ei, saracii, este ca si ei vor sfirsi ca noi, poate chiar mai rau, pentru ca in final, dupa ce-si vor fi sfirsit misiunea, stapinii lor, or sa se descotoroseasca de ei, ca stiu deja prea multe, cum au facut tot timpul cu tradatorii, in istorie.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...